Privacy verklaring

Privacy verklaring Quality Metals

25 mei 2018

Deze Privacy verklaring vormt, samen met onze Algemene Voorwaarden, de basis waarop we alle persoonlijke informatie die we over u verzamelen of u aan ons verstrekt, opslaan en gebruiken.

Oud goud Inkoop, gevestigd aan Bernard van den Bongerdstraat 5, 3621 XG te Breukelen, telefoonnummer: 06-111 32 999, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Oud goud Inkoop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • legitimatiebewijsnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt heeft.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankgegevens indien noodzakelijk.

Grondslag verwerken persoonsgegevens
Oud goud Inkoop verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de gemaakte afspraken en bijbehorende betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en/of diensten bij u (af) te leveren
 • Oud goud Inkoop analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Oud goud Inkoop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en inkoopregister.

Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?
Oud goud Inkoop deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Om uw bestelling, verwerking en betaling mogelijk te maken, maken wij uw persoonlijke informatie bekend aan derden, waaronder:

 • Postorganisaties voor de levering van goederen die u hebt besteld.- Organisaties die ons helpen bij betalen van goederen, zoals banken.
 • Als we uw persoonlijke informatie moeten vrijgeven of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze Algemene voorwaarden te handhaven of toe te passen; of om onze rechten, eigendom of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.
 • De organisatie van de systeembouwer voor het functioneren van de website.

Bewaartermijn
Oud Goud Inkoop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt wettelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de wettelijke verplichte bewaartermijn van 7 jaar voor het bewaren van uw persoonsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Oud Goud Inkoop gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oud Goud Inkoop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, met u te overleggen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sander@qualitymetals.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek . Oud Goud Inkoop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Oud Goud Inkoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan s.v.p. contact met ons op, onze contactgegevens vindt u onderaan deze privacy verklaring.

Afmelden nieuwsbrief
U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door te verzoeken uw gegevens te verwijderen uit onze administratie.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Oud Goud Inkoop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is bovenaan deze privacy policy terug te vinden, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Contactgegevens

Oud Goud Inkoop
Antwoordnummer 54021
3620 VB Breukelen

telefoon: 06 – 111 32 999
e-mail: sander@qualitymetals.nl